«

nov 19

Flippa ditt klassrum!

FlippedClassroomUWcolors-1-1024x242

 

Varför inte testa att flippa ditt klassrum? Kortfattat går det ut på att man filmar en genomgång av något moment och lägger ut på en blogg eller Youtube i stället för att ha genomgången i klassrummet . Man uppmanar sen eleverna att se klippet hemma. När eleverna sen kommer till lektion är det meningen att de har en förförståelse och att man därför kan använda tiden bättre i klassrummet. Lektionstiden kan då ägnas åt mer reflekterande och fördjupande uppgifter som annars kanske skulle vara svåra för eleverna att klara på egen hand som t ex läxa. Det finns både för- och nackdelar med denna metod. Läs mer nedan.

Här kommer en länk till Skolverkets information:

Flippade klassrum (Skolverket)

Nästa länk är till Pedagog Stockholms sajt. Där kan du ta del av tips och erfarenheter.

Flipped classroom (Pedagog Stockholm)